Farmy fotowoltaiczne

W dobie pogłębiającego się kryzysu na rynku paliw kopalnych oraz rosnącej świadomości na temat wpływu gospodarki na stan środowiska naturalnego, coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii. Najważniejszym i najbardziej przystępnym z nich jest energia słoneczna, którą można pozyskać z pomocą rozbudowanych instalacji paneli słonecznych. Instalacje te mogą przyjmować postać tak zwanych farm fotowoltaicznych.

Czym są farmy fotowoltaiczne?

Farmy fotowoltaiczne to potoczna nazwa naziemnych instalacji fotowoltaicznych. Od standardowych instalacji dachowych różnią się one przede wszystkim rozmiarami – mogą one zajmować bardzo duże powierzchnie, uzyskującym tym samym wydajność liczoną w megawatach – mW (dla porównania, instalacje używane do zasilania gospodarstw domowych uzyskują wydajność na poziomie kilkunastu kilowatów – kW).

Systemy tego typu wykorzystywane są przede wszystkim przez:

  • zakłady energetyczne,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządów terytorialnych,

Również posiadacze prywatnych domostw mogą zdecydować się na naziemne instalacje fotowoltaiczne. Najczęściej decyzja o ich wykonaniu podejmowana jest w sytuacji, kiedy niemożliwe lub nieopłacalne jest wykonanie instalacji na dachu (np. ze względu na obecność innych urządzeń, zbyt niską nośność konstrukcji lub większe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Proces powstawania farmy

Każda farma fotowoltaiczna, niezależnie od wielkości konstruowana jest w oparciu o dokładne planowanie inwestycji. Pierwszy krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca. Teren pod budowę farmy powinien być płaski, równy, odpowiednio duży i niezacieniony – w pobliżu instalacji nie powinny znajdować się drzewa, budynki lub inne obiekty, które w ciągu dnia mogłyby rzucać cień na powierzchnię paneli fotowoltaicznych. Należy zwrócić uwagę na to, że cień może pojawić się na terenie z czasem (np. kiedy na sąsiedniej posesji powstanie inny budynek), dlatego działka nie powinna być objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto na terenie pod budowę instalacji nie powinna rosnąć roślinność, która mogłaby uszkadzać konstrukcję. Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu, obejmującego m.in. specyfikacją urządzeń oraz wizualizację – dokumentacja inwestycji jest niezbędna do uzyskania zgody na podpięcie farmy do sieci oraz uzyskanie koncesji na sprzedaż prądu. Po dopełnieniu tych formalności wystarczy zgłosić rozpoczęcie robót w starostwie powiatowym – na zbudowanie farmy o mocy do 50 kW nie jest potrzebne pozwolenie na budowę.

Sposób mocowania

Panele składające się na farmy fotowoltaiczne można mocować do gruntu z pomocą specjalnych trójkątów na podkonstrukcji balastowej lub tzw. stołów fotowoltaicznych. Oba rozwiązania znajdują zastosowanie w innych sytuacjach. Niezależne od tego, na które z nich decyduje się inwestor, ważne jest, żeby panele były nachylone pod kątem około 30 stopni względem podłoża. W ten sposób możliwe jest zmaksymalizowanie wydajności paneli – zbyt duże lub zbyt niskie nachylenie paneli spowoduje nadmierne rozpraszanie promieni słonecznych na powierzchni paneli.

Chcesz zainwestować w bezpieczeństwo energetyczne swojej firmy? Szukasz odpowiedzialnego wykonawcy farm fotowoltaicznych? Skontaktuj się z nami – posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, co pozwala nam zapewnić najwyższą jakość usług.