Remor Galwanizacja i Fotowoltaika
FOTOWOLTAIKA
INWESTYCJE

Farmy fotowoltaiczne w Szczecinie

Zapotrzebowanie energetyczne Szczecina rośnie z rok na rok. Z pomocą przychodzą farmy fotowoltaiczne! Dzięki temu rozwiązaniu rachunki za prąd w szczecińskich domach mogą zostać znacząco zredukowane, a nasza Ziemia odetchnie z ulgą. Chociaż inwestycja w fotowoltaikę na dużą skalę może wydawać się kosztownym przedsięwzięciem, pieniądze wydane na realizację projektu szybko zwrócą się inwestorom. Konstrukcja naziemna do paneli fotowoltaicznych pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnych promieni słonecznych i maksymalizację wydajności układu, dzięki czemu farma fotowoltaiczna będzie w stanie zaopatrzyć w energię elektryczną wiele budynków!

Warto skorzystać z daru natury, jakim są promienie słoneczne. Odpowiednio wykorzystane mogą dać użytkownikom naziemnych konstrukcji fotowoltaicznych to, co w dzisiejszych czasach jest niezbędne do codziennego życia – energię elektryczną.

Remor Galwanizacja i Fotowoltaika
Funkcjonowanie sieci energetycznych opartych w całości o wykorzystanie energii odnawialnej już w niedalekiej przyszłości będzie koniecznością i standardem. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne stanowi doskonałą lokatę kapitału, którą charakteryzuje wysoki wskaźnik rentowności.
Remor Galwanizacja i Fotowoltaika
W Polsce zrealizowaliśmy projekty budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 16 MW, co w przybliżeniu odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 6400 średnich gospodarstw domowych. Do naszych najważniejszych zrealizowanych projektów należy zaliczyć farmy fotowoltaiczne o mocy 1,8 MW w Gubinie, w Gdańsku - 1,6 MW (gdzie inwestorem byłą ENERGA), w Żelewie pod Szczecinem - 1,6 MW oraz w Kopytniku pod Białą Podlaską - 1 MW. Dzięki realizacji licznych zagranicznych inwestycji jesteśmy wysoko cenioną marką w Europie i na świecie.
Remor Galwanizacja i Fotowoltaika
W kwestii finansowania budowy farm fotowoltaicznych istotny wkład mają dotacje ze środków Unii Europejskiej – często pokrywają one znaczną cześć kosztów powstania instalacji OZE. Zapraszamy do współpracy zarówno zorganizowane grupy inwestorów, jak i osoby szukające partnerów - zapewniamy pomoc w łączeniu się osób chcących ulokować środki w intratnych projektach związanych z energią solarną.
ZOBACZ KATALOG