FOTOWOLTAIKA
INWESTYCJE
Słońce obdarowuje Ziemię promieniami słonecznymi, które przetworzone dają nam to co niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie – energię elektryczną.
Funkcjonowanie sieci energetycznych opartych w całości o wykorzystanie energii odnawialnej już w niedalekiej przyszłości będzie koniecznością i standardem. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne stanowi doskonałą lokatę kapitału, którą charakteryzuje wysoki wskaźnik rentowności.
W Polsce zrealizowaliśmy projekty budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 16 MW, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 6400 średnich gospodarstw domowych. Do naszych najważniejszych zrealizowanych projektów należy zaliczyć farmy solarne w Gubinie o mocy 1,8 MW, w Gdańsku - 1,6 MW (gdzie inwestorem byłą ENERGA), w Żelewie pod Szczecinem - 1,6 MW oraz w Kopytniku pod Białą Podlaską - 1 MW. Dzięki realizacji licznych zagranicznych inwestycji, jesteśmy wysoko cenioną marką w Europie i na świecie.
W kwestii finansowania budowy farm solarnych istotny wkład mają dotacje ze środków Unii Europejskiej – często pokrywają one znaczną cześć kosztów powstania systemów dostarczających alternatywne źrodła energii. Zapraszamy do współpracy zarówno zorganizowane grupy inwestorów, jak i osoby szukające partnerów - zapewniamy pomoc w łączeniu się osób chcących ulokować środki w intratnych projektach fotowoltaicznych.
ZOBACZ KATALOG