FOTOWOLTAIKA
INWESTYCJE
Słońce obdarowuje Ziemię promieniami słonecznymi, które przetworzone dają nam to co niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie – energię elektryczną.
Funkcjonowanie sieci energetycznych opartych w całości o wykorzystanie energii odnawialnej już w niedalekiej przyszłości będzie koniecznością i standardem. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne stanowi doskonałą lokatę kapitału, którą charakteryzuje wysoki wskaźnik rentowności.
W Polsce zrealizowaliśmy projekty budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 16 MW, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 6400 średnich gospodarstw domowych. Do naszych najważniejszych zrealizowanych projektów należy zaliczyć farmy solarne w Gubinie o mocy 1,8 MW, w Gdańsku - 1,6 MW (gdzie inwestorem byłą ENERGA), w Żelewie pod Szczecinem - 1,6 MW oraz w Kopytniku pod Białą Podlaską - 1 MW. Dzięki realizacji licznych zagranicznych inwestycji, jesteśmy wysoko cenioną marką w Europie i na świecie.
W kwestii finansowania budowy farm solarnych istotny wkład mają dotacje ze środków Unii Europejskiej – często pokrywają one znaczną cześć kosztów powstania systemów dostarczających alternatywne źrodła energii. Zapraszamy do współpracy zarówno zorganizowane grupy inwestorów, jak i osoby szukające partnerów - zapewniamy pomoc w łączeniu się osób chcących ulokować środki w intratnych projektach fotowoltaicznych.
ZOBACZ KATALOG

 

 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Promieniowanie słoneczne to jedno z najwydajniejszych OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Według szacunków Słońce będzie świecić jeszcze przez kilka miliardów lat, a ilość generowanej przez nie każdego dnia energii wielokrotnie przekracza roczne zapotrzebowanie całej ludzkości. Z tego powodu coraz więcej zakładów energetycznych, przedsiębiorstw, ale także gospodarstw domowych rezygnuje z energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych na rzecz energii słonecznej. Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych to w tym kontekście bardzo korzystna inwestycja.

 

Korzyści z fotowoltaiki

Farmy fotowoltaiczne z roku na rok odgrywają coraz większą rolę w gospodarce energetycznych krajów europejskich – w tym również Polski. Wynika to ze znaczących korzyści wykorzystania energii słonecznej, a więc:

 

Jak widać montaż fotowoltaiki oznacza nie tylko mniejsze rachunki za prąd – inwestycja ta przynosi również wiele korzyści dla ogółu społeczeństwa. Dlatego bardzo często dziś decydują się na nie duże firmy, których w tej sposób budują swoją renomę podmiotów odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Ile wynosi czas zwrotu inwestycji?

Szacuje się, że poniesione na montażu fotowoltaiki koszty przynoszą zyski po około 6-8 latach. Na długość okresu zwrotu inwestycji wpływają czynniki takie jak:

 

Istotnym czynnikiem wpływającym na czas zwrotu inwestycji są również ceny rynkowe energii. W dobie wysokiej inflacji i podwyżek cen prądu wynoszących nawet kilkadziesiąt procent, fotowoltaika staje się inwestycją, która może zwrócić się w bardzo krótkim czasie, ponieważ pozwala uniknąć konsekwencji inflacji.