Blog

Jak prawidłowo powinna być usytuowana instalacja fotowoltaiczna?

panele fotowoltaiczne na konstrukcji obrotowej

W dobie rosnących cen energii oraz większej świadomości na temat środowiska naturalnego, panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem – na zbudowanie własnych instalacji decydują się dziś zarówno firmy, jak i właściciele prywatnych domów. Ważne jest, żeby panele wchodzące w składa instalacji zostały odpowiednio usytuowane. O czym należy pamiętać?

Jak powinny być usytuowane panele fotowoltaiczne?

Przy montowaniu instalacji fotowoltaicznych usytuowanie paneli względem stron świata odgrywa kluczową rolę dla wydajności produkcji energii. W Polsce jako kraju położonym na półkuli północnej panele montuje się w taki sposób, by były pochylone w stronę południa – w krajach na półkuli południowej panele są z kolei nachylane w kierunku północnym.

Sam kąt nachylenia paneli względem podłoża również jest bardzo istotny. Wynika ta z faktu, że promienie słoneczne padają na powierzchnię Ziemi pod różnymi kątami w zależności od szerokości geograficznej – nachylenie paneli ma za zadanie zniwelowanie tego efektu i przechwycenie jak największej ilości promieni słonecznych. Ogólnie przyjmuje się, że optymalne nachylenie paneli fotowoltaicznych na szerokości geograficznej Polski powinno wynosić około 30 stopni względem podłoża.

Panele fotowoltaiczne a otoczenie

Poza odpowiednim usytuowaniem panel względem stron świata ważne jest również umieszczenie ich w miejscu, gdzie nic nie będzie zaburzać ich prac. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie dachu budynku, gdyż wtedy ryzyko, że sąsiadujące obiekty (np. inne budynku, drzewa) będą rzucać cień na panele i blokować tym samym dostęp do promieniowania słonecznego jest minimalne. Nie zawsze jest to jednak możliwe – przeszkodą może być zbyt słaba konstrukcja dachu lub obecność innych urządzeń. W takich sytuacjach panele montuje się na systemach naziemnych z uwzględnieniem pozycji elementów otoczenia, które mogą rzucać cień. Ciekawym rozwiązaniem są konstrukcje obrotowe, które zgodnie z nazwą umożliwiają obracanie paneli zgodnie z ruchem Słońca. Przekłada się to na zwiększenie wydajności produkcji energii, a przy tym pozwala zminimalizować skutki zacienienia paneli.