Blog

Czym panele fotowoltaiczne różnią się od kolektorów słonecznych?

kolektory słoneczne na dachu

W dobie kryzysu energetycznego coraz więcej firm oraz gospodarstw domowych szuka sposobu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z najpowszechniej wybieranych rozwiązań są technologie przetwarzające energię promieniowania słonecznego – czyli panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Często są one ze sobą mylone. Na czym polega różnica między nimi?

Przeznaczenie instalacji

Podstawowa różnica między panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi tkwi w ich zastosowanie. Fotowoltaika to technologia przeznaczona do przemiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną, kolektory słoneczne z kolei umożliwiają przemianę rzeczonego promieniowania na energię cieplną. Innymi słowy, fotowoltaika jest źródłem prądu niezbędnego do zasilenia sprzętów domowych, kolektory zaś są źródłem ciepła do ogrzewania pomieszczenia oraz wody użytkowej.

Co ważne, fotowoltaika również może być istotnym elementem instalacji grzewczej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dom jest wyposażony w pompę ciepła, która wymaga zasilania.

Zasada działania

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne różnią się między sobą również konstrukcją i zasadą działania. Pierwsze z nich składają się z setek małych krzemowych ogniw półprzewodnikowych, w których pod wpływem promieniowania słonecznego dochodzi w wyniku wzbudzenia elektronów i ich przemieszczania się między warstwami ogniwa. Właśnie ten ruch prowadzi do powstania różnicy potencjału – i tym samym do wytworzenia energii elektrycznej.

Kolektory słoneczne są dużo prostsze, składają się z absorberów wypełnionych wodą lub niezamarzającym płynem, który pod wpływem promieniowania zwiększa swoją temperaturę, a następnie trafia do zbiornika, gdzie zgromadzona energia zostaje oddana i rozprowadzona do odbiorników ciepła w budynku.

W obu przypadkach efektywność instalacji uzależniona jest od jej położenia względem słońca. Najczęściej montuje się je na dachach domów pod odpowiednim nachyleniem.