Blog

Ile może zyskać gospodarstwo rolne dzięki fotowoltaice?Ile może zyskać gospodarstwo rolne dzięki fotowoltaice?Ile może zyskać gospodarstwo rolne dzięki fotowoltaice? | Remor

fotowoltaika na farmie

Założenie paneli fotowoltaicznych w ramach gospodarstw domowych zyskuje na popularności, dzięki ulgom inwestycyjnym dotacjom pozwalającym odzyskać część środków poniesionych na fotowoltaikę. Podobnie zwiększone zainteresowanie panelami widać w przypadku branży rolniczej. Zachęcają do tego wymierne korzyści, jakie może czerpać rolnik z zamontowania paneli. O jakich korzyściach mowa? Dziś postaramy się przytoczyć ich możliwie jak najwięcej. Zobaczmy zatem ile może zyskać gospodarstwo rolne dzięki fotowoltaice?

Czy można dofinansować panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym?

Jednym z korzyści założenia paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych jest możliwość ze skorzystania z dodatkowych programów dotacyjnych dostępnych dla gospodarstw jednorodzinnych jak Mój Prąd, czy też Program Czyste Powietrze 2. Będąc rolnikiem można skorzystać dodatkowo z dofinasowania do paneli fotowoltaicznych w programie Agroenergia, z którego można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej której łączna moce nie będzie przekraczać 50 kW, jednakże nie może być ona mniejsza niż 10 kW. Same panele mogą być umieszczone na dachu domu mieszkalnego, dachach budynków gospodarczych, jak również na gruntach rolnych. Dofinansowanie może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli do 25 tys. zł, z obostrzeniem, że instalacje mniejsze 10-30 kW dostaną do 20% kosztów, ale nie mogą otrzymać więcej niż 15 tys. zł, a instalacje większe 30-50kW do 13% kosztów, nie więcej niż 25 tys. zł.

Ile można zyskać dzięki fotowoltaice?

W przypadku podjęcia decyzji o montażu paneli na gruncie rolnym trzeba jednak pamiętać, że większe instalacje można planować na gruntach do IV klasy gruntu, czyli na tzw, nieużytkach. Jeśli takowymi rolnik dysponuje może rozważyć budowę instalacji prosumeckiej, której moc maksymalna to wspomniane już 50 kW. Instalacje prosumenckie pozwalają odebrać aż do 80% oddanych nadwyżek generowanej przez panele energii, bez dodatkowej troski czy też konieczności zajmowania się nią. Wszystko „dzieje się samo”.

Co istotne wykorzystując nieużytki pod panele fotowoltaiczne nie trzeba rezygnować np. z hodowli zwierząt, zwłaszcza owiec i kóz, które spokojnie mogą wypasać się na „farmie fotowoltaicznej” czerpiąc dodatkowo korzyść z instalacji w formie cienia chroniącego je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Czy panele fotowoltaiczne w rolnictwie szybko się zwrócą?

Panele fotowoltaiczne nawet stawiane bez żadnego wsparcia z rządu mogą się zwrócić już w okresie 9 -10 lat od ich postawienia, w przypadku dofinansowań okres zwrotu jest jeszcze krótszy i wynosi około 7-8 lat. Pozyskany z paneli prąd może być wykorzystany do obsługi maszyn specjalistycznych w przypadku hodowli bydła i trzody chlewnej. Dzięki wytworzonej energii elektrycznej można całkowicie za darmo użytkować maszyny do udoju, schładzania mleka, a także do napraw maszyn rolniczych.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, dzięki której gospodarstwo jest całkowicie niezależne od przerw w dostawie prądu i ewentualnymi stratami z tym związanymi w przypadku np. ferm drobiu. których funkcjonowanie jest mocno skomputeryzowane i wręcz uzależnione od stałej dostawy prądu. Dzięki temu, że panele są całkowicie niezależne od dostarczanego prądu z elektrowni rolnicy, którzy zdecydowali się na budowę paneli są całkowicie poza wszelkimi podwyżkami prądu, które z roku na rok są coraz większe. Na koniec jeszcze jedna zaleta. Dzięki panelom można -25% udokumentowanych rachunkami nakładów można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej przez 15 kolejnych lat od zakończenia prac instalatorskich.