Blog

W jakich sytuacjach panele fotowoltaiczne są montowane na ziemi?

panele fotowoltaiczne w gruncie

Panele fotowoltaiczne to technologia, która w dobie rosnących cen energii zyskuje coraz większe znaczenie ekonomiczne. Najczęściej instalacje tego typu montuje się na dachach budynków, jednak w niektórych okolicznościach jest to niemożliwe lub nieopłacalne. W takich sytuacjach są one stawiane na gruncie. Dowiedz się, kiedy takie rozwiązanie jest wymagane i z czym się to wiąże?

Kiedy dach to za mało

Naziemne instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie stosowane przede wszystkim tam, gdzie jest dostęp do dużych, płaskich i niezagospodarowanych w innym sposób połaci terenu. Mowa tutaj o tak zwanych farmach fotowoltaicznych, na które składają się setki, a nawet tysiące paneli. Właścicielami takich farm są między innymi zakłady energetyczne, które sprzedają wyprodukowaną w nich energię – niekiedy decydują się na nie również prywatne firmy, które w ten sposób zaspokajają swoje zapotrzebowanie na energię. Nierzadko farmy mają powierzchnię większą, niż możliwa do zagospodarowania powierzchnia dachów budynków przedsiębiorstwa.

Kiedy dach nie nadaje się do zabudowy

Inną sytuacją, w której montaż paneli na ziemi to preferowana opcja, jest brak odpowiednich warunków do zbudowania takiej konstrukcji dachu domu. Dotyczy to między innymi dachów budynków, które nie są wystarczająco nośne, by utrzymać ciężar instalacji, są nachylone pod zbyt dużym kątem lub znajdują się na nich już inne instalacje i urządzenia. Przeszkodą może być również brak zgody na montaż, np. ze strony konserwatora zabytków.

Jak powinna zostać wykonania gruntowa instalacja fotowoltaiczna?

Aby osadzona na gruncie instalacja fotowoltaiczna pracowała z maksymalną wydajnością, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim należy pamiętać, że teren, na którym zostanie ona postawiona, musi być płaski, równy, pozbawiony roślinności, która mogłaby uszkadzać konstrukcję. Ponadto obszar do postawienia instalacji nie może być zacieniony przez drzewa lub okoliczne budynki. Same panele muszą być skierowane w stronę południową i nachylone pod odpowiednim kątem, aby zminimalizować zjawisko rozpraszania się promieni na zbyt dużej powierzchni panelu. Przyjmuje się, że na szerokości geograficznej, na której znajduje się Polska, optymalne nachylenie paneli fotowoltaicznych wynosi około 30 stopni.