Blog

Energia ze słońca: Jak zaoszczędzić na energii ze słońca

solary

Słońce to niezawodne i przyjazne środowisku źródło energii. Z tego też powodu fotowoltaika jest jedną z najbardziej przyszłościowych i ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Jak wykorzystać energię ze słońca?

Energia ze słońca może być użytkowana na podstawowe sposoby:

  • bezpośredni, czyli wymagający zastosowania odpowiedniego urządzenia, czyli np. ogniw słonecznych (produkcja energii elektrycznej), kolektorów słonecznych (pozyskiwanie energii cieplnej), suszarek słonecznych, kuchenek czy piekarników słonecznych. Większość instalacji słonecznych na szeroką skalę produkuje parę, która napędza turbiny i generatory produkujące prąd elektryczny
  • pośredni, w którym energia słoneczna wykorzystywana jest przede wszystkim w budowie termoregulowanych domów, np. poprzez zastosowanie dużych, skierowanych na południe okien. Do źródeł energii pośrednio zasilanych przez słońce zaliczamy m.in. energię wodną, energię wiatru, biomasę.

Czym są panele fotowoltaiczne?

Nazwa “fotowoltaika” pochodzi z połączenia dwóch słów: “foto” – czyli światło i “wolt” – napięcie prądu elektrycznego. Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia, które czerpią energię ze światła. W wyniku zjawiska fotoelektrycznego światło zmieniane jest bezpośrednio w prąd elektryczny. Współcześnie większość ogniw wykonanych jest z krzemu. Każde z nich składa się z dwóch warstw: pozytywnej “+” i negatywnej “-”. Kiedy na ogniwo padają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie między nimi. Każde ogniwo generuje niewielkie napięcie, zatem w celu uzyskania większej mocy, ogniwa łączone są w panele. Gdy do ogniwa zostaje podłączone urządzenie pobierające energię, uzyskujemy prąd stały. Aby mógł on zasilać sprzęty domowe, musi być zamieniony na prąd zmienny. Następnie jest on kierowany do przetwornika i w ten sposób możliwe jest bezpośrednie przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej budynku.

Koszty budowy mikroelektrowni słonecznej

Niewielki, podłączony do sieci energetycznej system przeznaczony na dom jednorodzinny, to stosunkowo niewielki wydatek. Szacunkowe koszty wynoszą ok. 15000 do 23000 zł (bez żadnych dotacji, o które obecnie można się starać). Wiele osób decyduje się na tego rodzaju rozwiązanie, planując remont dachu. Wówczas można zaoszczędzić na wydatkach poprzez wykorzystanie paneli słonecznych zamiast dachówek (system ten określany jest jako tzw. solrif).