Blog

Jaki wpływ na rozwój inwestycji solarnych w Polsce ma Unia Europejska

fotowoltaika

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, może czerpać z licznych korzyści wynikających z tej współpracy, zwłaszcza w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej, a konkretnie – inwestycji solarnych. Dowiedz się jaką rolę UE odgrywa w rozwoju energetyki solarnej w Polsce.

Rola Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji solarnych w Polsce

Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój inwestycji solarnych w Polsce jest wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej. Polska może korzystać z licznych programów i funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój energetyki odnawialnej, takich jak Fundusz Spójności czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dzięki tym środkom, polskie firmy i jednostki samorządowe mogą pozyskiwać niezbędne finansowanie na realizację projektów związanych z technologią solarną. W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2020 – 2027 przewidziano również większe zaangażowanie w projekty związane z transformacją energetyczną. Przykładem takiej inicjatywy jest Europejski Zielony Ład (Green Deal), który zakłada wydatkowanie ogromnych środków finansowych na działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska, jako kraj słabo rozwinięty pod względem energetyki odnawialnej, ma szansę sięgnąć po duże wsparcie finansowe.

Dlaczego inwestycje solarne są tak ważne?

Instalacje fotowoltaiczne zdobywają coraz większe uznanie na szeroką skalę, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Wynika to przede wszystkim z globalnego dążenia do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz stopniowego przechodzenia na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika, jako jedna z kluczowych technologii w tej dziedzinie, przyczynia się do osiągnięcia tych celów. W Polsce, kraju tradycyjnie opierającym się na energetyce węglowej, inwestycje solarne mają szczególne znaczenie – zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak i poprawy dbałości o zdrowie publiczne.