Blog

Co sprawia, że fotowoltaika to ekologiczna technologia?

łąka kwiatowa i panele fotowoltaiczne w tle

Instalacje fotowoltaiczne są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem – decydują się na nie zarówno właściciele prywatnych domów, jak i również przedsiębiorstwa. Jednym z powodów rosnącej popularności fotowoltaiki jest jej ekologiczność. Co to jednak znaczy? Co sprawia, że fotowoltaika jest uznawana za technologię przyjazną środowisku i dlaczego jest to tak istotne?

Na czym polega ekologiczność fotowoltaiki?

Promieniowanie słoneczne zaliczane jest do OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Za OZE uznawane są wszelkie zasoby, których wykorzystanie do produkcji ciepła bądź elektryczności nie wiąże się z ich stałym wyczerpaniem. Ponadto wykorzystanie OZE nie wymaga znaczącej ingerencji w środowisko naturalne – to istotna przewaga nad zasobami takimi jak węgiel czy ropa, których samo wydobycie przyczynia się do dewastacji otoczenia, a użycie powoduje emisję szkodliwych pierwiastków i związków, takich jak tlenek siarki czy dwutlenek węgla.

Właśnie to sprawia, że instalacje fotowoltaiczne są uznawane za technologię przyjazną środowisku. Wykorzystując promieniowanie słoneczne do generowania elektryczności, nie produkują żadnych zanieczyszczeń, zaś ich montaż nie wymaga dużej ingerencji w otoczenie – powszechną praktyką jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.

Dlaczego jest to tak ważne?

Fotowoltaika zyskała w ostatnim czasie bardzo dużą popularność i nie ulega wątpliwości, że jej udział w produkcji energii na potrzeby domostw oraz firm będzie z czasem rósł. Jest to wynik rosnącej świadomości na temat zagrożeń powodowanych przez produkty uboczne spalania paliw takich jak węgiel oraz ropa, które przez lata były niezbędne dla działania przemysłu. Smog, nasilanie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, zanieczyszczenie gleby oraz wód gruntowych – wszystko to ma ogromny wpływ na pogorszenie jakości życia ludzi oraz zwierząt i roślin. Fotowoltaika odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu negatywnego efektu, jaki działalność produkcyjna ma na zdrowie i życie.