Blog

Czy fotowoltaika pozwala rozwiązać problem smogu w miastach?

pracownicy montują panele fotowoltaiczne na dachu

Smog, będący wynikiem zanieczyszczenia powietrza to problem przede wszystkim dużych miast. Stanowi on duże zagrożenie dla zdrowia publicznego, dlatego intensywnie pracuje się nad rozwiązaniem tego problemu. Czy fotowoltaika może być jednym z nich?

Czym jest smog i jakie są jego główne przyczyny?

Smog to pojęcie łączące słowa „smoke” (dym) i „fog” (mgła), oznaczające zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu zawiesiny drobnocząstkowej (pyłów, sadzy) oraz gazów toksycznych (tlenków azotu, tlenków węgla, ozone) w powietrzu. Najczęściej występuje on w sezonie grzewczym, szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich.

Głównymi przyczynami powstawania smogu są emisje zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy pelety, a także spalania paliw płynnych, takich jak olej opałowy. Emisje te mają swoje źródło przede wszystkim w indywidualnych piecach domowych, stosowanych do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz innych obiektów, ale także elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Dodatkowo, niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak brak wiatru, stabilna warstwa powietrza czy wysoka wilgotność mogą prowadzić do utrzymania smogu w danym rejonie przez dłuższy czas.

Czy fotowoltaika pozwala rozwiązać problem smogu?

Fotowoltaika to technologia oparta na wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. W ostatnich latach coraz więcej inwestycji domowych i komercyjnych decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania tradycyjnych paliw. Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych do powszechnego użytku może przyczynić się do zmniejszenia problemu smogu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw. Ponieważ energia elektryczna wyprodukowana za pomocą paneli fotowoltaicznych może być wykorzystana zarówno do ogrzewania budynków, jak i do zasilania różnorodnych urządzeń elektrycznych, możliwe jest ograniczenie zużycia paliw opałowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.