Blog

Domowe systemy fotowoltaiczne | alternatywne źródła energii

dach

Coraz częściej szukamy źródeł energii bezpiecznych dla naszego środowiska. Nie każdy może pozwolić sobie na prywatną farmę fotowoltaiczną czy wiatrową. Jednakże istnieją mniejsze instalacje, które pozwolą na mniejsze zużycie energii z sieci.

Czym są panele fotowoltaiczne

Panel fotowoltaiczny jest często mylony z panelem słonecznym, który służy do podgrzewania wody. Instalacje fotowoltaiczne składają się z panelu oraz falownika. Panel przekształca energię promieni słonecznych w prąd stały, a falownik prąd stały w prąd zmienny. Aby uzyskać jak najlepsze efekty i wyższe napięcie, panele umieszcza się na południowej stronie dachu, łącząc je w szereg. Ważne jest, aby upewnić się, czy część dachu przeznaczona do instalacji, nie znajduje się w strefie cienia. Falownik, z kolei najlepiej umieścić w pobliżu domowej rozdzielni głównej.

Zalety posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej

Główną zaletą posiadania systemy fotowoltaicznego na dachu domu jest znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej. Związane jest to z faktem, iż największa produkcja energii, przypada na godziny dużego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, że systemy fotowoltaiczne korzystają ze światła rozproszonego, a co za tym idzie mogą działać nawet w pochmurne dni. Cała instalacja jest systemem bezobsługowym (działającym minimum 25 lat), bezgłośnym i wysoce ekologicznym.

Formalności, które należy dopełnić

Nowelizacja ustawy Prawa energetycznego pozwala na przyłączenie do sieci elektrycznej mikroinstalacji po złożeniu wniosku w lokalnym zakładzie energetycznym. Wniosek, którego druk pobrać można ze strony dostawcy energii, należy złożyć już po wykonaniu i oddaniu do użytku instalacji. Nie musimy natomiast występować o zgodę na budowę, ani zgłaszać prac budowlanych, ponieważ montaż systemów fotowoltaicznych o mocy do 40 kw nie wymaga takich działań.