Blog

Kolektor słoneczne: sposoby pozyskiwania ciepła |Remor

remor pv 01 slider - Kolektor słoneczny. Budowa i działanie

Kolektor słoneczny

Każdego dnia na całym świecie zużywa się około 18 terawatów energii. Jest to zaledwie 0,02% mocy dostarczanej przez promienie słoneczne, w czasie bezchmurnego dnia. Według najnowszych badań w ciągu 56 dni słońce potrafi dostarczyć więcej mocy, niż zgromadzone na całym świecie złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej. Okazuje się zatem, że słońce jest największym źródłem energii, dlatego tez naukowcy na całym świecie nieustannie pracują nad skutecznymi sposobami jej pozyskania. Jednym ze sposobów są kolektory słoneczne.

Kolektor słoneczny, zwany także solarem, to urządzenie, którego zadanie polega na pobieraniu promieniowania za pomocą paneli słonecznych i przetwarzanie go w ciepło. Energia słoneczna jest przetwarzana przez kolektor, przeistaczana w energię cieplną, a następnie przechowywana w postaci cieczy lub gazu. Urządzenie zapewnia dostęp do naturalnego źródła energii.

 

Działania kolektor słonecznego

Kolektor słoneczny zbudowany jest z cienkich rurek bądź kanałów wykonanych z profili, przytwierdzonych do, wykonanej z pokrytego powłoką selektywną metalu, płytki. W rurach znajduje się ciesz będąca roztworem glikolu, która nagrzewa się podczas pobierania promieni słonecznych.

Rurki pokryte powłoką zamknięte są w obudowie. Chroni ona przed uszkodzeniami technicznymi oraz ogranicza stratę ciepła przy jednoczesnym ułatwieniu przenikania promieniowania słonecznego do wnętrza. Pobierana i gromadzona energia przekazywana jest do instalacji. Nowoczesne kolektor potrafią nie tylko gromadzić i przerabiać, ale także przechowywać ciepło. Dzięki temu pobrane ciepło może być używane także w bezsłoneczne dni. Kolektory słoneczne są jednym z głównych rodzajów artykułów produkowanych przez firmę Remor.