Blog

Alternatywne źródła energii | fotowoltanika – dotacje

dotacje

Współcześnie duży nacisk kładzie się na wdrożenie nowych technologii, które mają za zadanie wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. W Polsce sporym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika. Wynika to z faktu, że panele słoneczne, właściwie w dowolnej liczbie można ustawić na każdym terenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że systemy fotowoltaiczne wykazują znacznie mniejszą awaryjność niż np. popularne wiatraki.
Obecnie można liczyć na dotacje, które pokrywają znaczny procent kosztów zainstalowania odnawialnych źródeł energii, w tym montażu paneli słonecznych i budowy farm solarnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W latach 2014-2020 w ramach programu ROW będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach działań związanych z tworzeniem lub rozbudową małej infrastruktury, a przede wszystkim w inwestycje w energię odnawialną. Środki publiczne na realizację programu składają się ze środków krajowych (ok. 4,9 mld euro) oraz unijnych (ok. 8,6 mld euro). Pomoc finansowa, przypadająca na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjentami mogą być związki gmin, gminy oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Program PROSUMENT

Program PROSUMENT obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, które mają na celu zakup i montaż instalacji, produkujących energię elektryczną lub cieplną z odnawialnych źródeł energii. Program przewidziany jest na lata 2014-2022, a jego budżet wynosi 800 mln zł. Beneficjentami tego programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie do projektu jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją na 100% kosztów kwalifikacyjnych. Dotacja pokrywa od 20 do 40% inwestycji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dotrzymanie limitów określonych w programie.
Wśród instalacji finansowanych znajdziemy m.in. źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne (o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt), Male elektrownie wiatrowe oraz systemy fotowoltaiczne.