Blog

Sposoby wykorzystania energii słonecznej: panele słoneczne

logo słoneczka

Energia słoneczna

W wielu starożytnych religiach słońce porównywane było do boga. Ogromne, gorące, wskazujące porę dnia i roku. Chcąc zdobyć przychylność boga-słońca, ludzie składali mu ofiary ze zwierząt i ludzi. Dziś już wiemy, że słońce nie jest bóstwem tylko gwiazdą, która ma ogromny wpływ na nasze życie.

Energia słoneczna to docierające do ziemi promienie słońca o natężeniu napromieniowania 174 petawatów. Około 50% mocy automatycznie zanika w wyniku odbijania w kosmos oraz pochłaniania przez atmosferę. Jednak około 89 petawatów dociera do ziemi w sposób nierównomierny. Największa kumulacja energii zgromadzona jest na obszarach równika, zaś najmniejsza na obszarach okołobiegunowych. Około 0,089 petawata energii jest wykorzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Reszta energii trafia do ziemi gdzie jest przetwarzana w ciepło i wykorzystywana przez rośliny i zwierzęta. Następnie emitowana jest w kosmos w postaci promieniowania słonecznego.

 

Ogniwo słoneczne

Ludzie od lat starają się wykorzystać energię słońca za pomocą odpowiednich technologii. Opierają się one na przetworzeniu promieni słonecznych w ciepło lub energię elektryczną, za pomocą ogniwa słonecznego. Zadaniem elementu półprzewodnikowego jest konwersacja energii światła w energię elektryczną. W trakcie procesu przemiany wykorzystywane jest zjawisko fotowoltaiczne. Zakłada ono wykorzystanie półprzewodnikowego złącza P-N, w którym elektrony światła przemieszczają się do obszaru N, zaś nośniki ładunku do obszaru P. Proces prowadzi do pojawienia się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Proces ten jest wykorzystywany także w działaniu paneli słonecznych.