Blog

Panele fotowoltaiczne: Jak dbać o panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne

Regularne przeprowadzanie przeglądów oraz dbanie o realizację prac konserwacyjnych bezpośrednio wpływa na trwałość i sprawność kolektorów słonecznych. Panele fotowoltaiczne będą sprawnie i efektywnie funkcjonować, jeśli zadbamy m.in. o właściwe usuwanie kurzu, czyszczenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, izolację rur itd.

Usuwanie kurzu

Czynnikiem, który niekorzystnie wpływa na pracę kolektora słonecznego, jest kurz. W pierwszej kolejności należy więc zwrócić uwagę na skuteczne i regularne usuwanie kurzu z powierzchni paneli fotowoltaicznych. Jeśli przynajmniej raz do roku nie będziemy ich oczyszczać, ich sprawność może zmniejszyć się nawet o 30%. Dotyczy to przede wszystkim paneli płaskich, na których kurz osiada zarówno na powierzchni, jak i na absorberze.

Właściwa izolacja rur

Przegląd otulin instalacyjnych należy dokonać latem. Jeśli pojawią się jakiekolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na wydajność pracy systemu, należy je jak najszybciej usunąć. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na problem obniżenia elastyczności warstwy ochronnej oraz pojawiających się na otulinach pęknięć. Mogą one w stosunkowo szybkim czasie doprowadzić do powstawania wyraźnych przerw w izolacji, co wpłynie również na znaczne obniżenie parametrów termoizolacyjnych. Na niszczenie izolacji wpływa również działalność ptaków i gryzoni, a także niekorzystne warunki atmosferyczne, wśród których najbardziej degradującym czynnikiem jest promieniowanie UV.

W przypadku niewielkich uszkodzeń można zastosować specjalną farbę ochronną lub otulinę. Farby tego rodzaju tworzą specjalną warstwę na izolacji, która skutecznie zatrzymuje promienie słoneczne. Są one szczególnie polecane w przypadku izolacji kauczukowych.

Do naprawy bardziej zaawansowanych zniszczeń można zastosować taśmę zabezpieczającą z syntetycznego kauczuku, która z jednej strony pokryta jest samoprzylepnym materiałem. W ten sposób zabezpieczymy ubytki i zminimalizujemy ewentualne straty ciepła.

Jeśli jednak mamy do czynienia z mocno zniszczoną otuliną na całej długości, np. z powodu zbyt rzadkiego kontrolowania izolacji rur, należy rozważyć możliwość wymiany całej izolacji na nową.